Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

Alle aktiviteter i Norsk Retrieverklubb avlyses fra i dag 12.mars 2020

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles.

Alle aktiviteter, møter, kurs, treninger og konkurranser/prøver/utstillinger avlyses inntil videre.

Se  oppdatert informasjon på hjemmeside Norsk Retrieverklubb Sentralt

Alle som har vært påmeldt kurs i perioden får tilsendt epost med informasjon om utsettelse/avlysning.