Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

Årsmøte og valg 2019

logo_05

Norsk retrieverklubb avd. Bergen og Omegn

Årsmøte og valg 2019

Årsmøte blir holdt på Frøy IL`s Klubbhus, Onsdag 20.Februar kl 19:00

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og velger blant annet styrets sammensetning. Det er
derfor viktig som medlem å bruke sin stemme.

Årsmøtepapirene publiseres på klubbens webside i god tid før årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes: retrieverbergen@gmail.com, frist er:

31.12.2018

Forslag til kandidater til styre, revisor og valgkomite må være valgkomiteen i hende innen:

31.12. – 2018      E-post: rome.jacob@gmail.com

Adresse for årsmøtet:

Idrettslaget Frøya`s KLubbhus, Øvre Fyllingsvei 73, 5161 Laksevåg

Følgende posisjoner står for valg 2019:

  • Leder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 1 Varamedlem for 2 år
  • Revisor og vararevisor er på valg, velges 1 år om gangen.
  • For valgkomite skal velses 3 medlemmer og 1.varamedlem

mvh

Styret avd. Bergen og Omegn