Norsk Retrieverklubb

Årsmøte og valg 2024

Velkommen til Årsmøte 2024

Hotel Scandic Kokstad
Torsdag 22. februar kl. 18:30

Hotel Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5257 Bergen

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og velger blant annet styrets sammensetning. Det er derfor viktig som medlem å bruke sin stemme.

Årsmøtepapirene kan lastes ned HER

Mvh
Styret avd Bergen og Omegn