Norsk Retrieverklubb

Årsmøte og Valg 2024

Norsk Retrieverklubb avd. Bergen og Omegn Årsmøte og Valg 2024

Årsmøte 2024 blir holdt på Hotel Scandic Kokstad, torsdag 22. februar kl. 18:30.

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og velger blant annet styrets sammensetning. Det er derfor viktig som medlem å bruke sin stemme.

Årsmøtepapirene publiseres på klubbens webside i god tid før årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes retrieverbergen@gmail.com, frist 31.12.23

Forslag til kandidater til styre, revisor og valgkomite må være valgkomiteen i hende innen 31.12.23. Epost: karstein.myrdal@gmail.com

Adresse for årsmøte: Hotel Scandic Kokstad, Kokstadflaten 2, 5257 Bergen

Følgende posisjoner står for valg i 2024:

Leder for 1 år
2 Styremedlemmer for 2 år (1.kasserer og 1.styremedlem)
2 Varamedlemmer skal velges for 1 år

Revisor og vararevisor skal velges for 1. år
Til valgkomite skal det velges 3 medlemmer og 1 varamedlem for 1 år.


Mvh
Styret avd Bergen og Omegn