Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

Lydighet / Rally

Plan lydighet/rallylydighet høst 2022

Rally lydighet

Rallylydighet er blitt en svært populær hundesport , og den ble godkjent av NKK i 2013. Sporten går ut på å gå gjennom en bane som består av 15-22 skilt med øvelser fra lydighet, agility og freestyle. Som i agility er banen ny for hver konkurranse, slik at kombinasjonene ikke er gitt på forhånd. Banene har en maksimaltid på 3-4 minutter, og tiden er bare avgjørende hvis ekvipasjer har lik tid.

Det som er så fint med sporten er at eier har lov til å rose og oppmuntre hunden under veis i konkurranse. Det trekkes ikke for at fører kommanderer hunden med både stemme og tegn dersom det gjøres samtidig. Høyden på hinderne, som hunden skal forsere, er heller ikke så krevende som i agilitybanen.

Svært mange hunder vil ha utbytte av denne hundesporten, og den passer for alle raser.

Klubben har arrangert offisielle stevner siden 2017.
I 2022 skal vi arrangere et stevne i mai og et i august.
Dere er velkommen til å prøve for å se om dere liker det.

Fast treningstid er torsdager på Varden mellom kl 18:00 – 20:00

Tidspunkt for treningstid kan bli forandret dersom det blir avholdt kurs på banen.

Sporadiske treninger om formiddag og helg blir annonsert på Facebook: Rallylydighet /lydighet for Norsk Retrieverklubb avd. Bergen.

Skilt og regler:http://www.rally-lydighet.com/praktiskinfo/regler-skilt-baner-mm/skilt/

 

Lydighet

Vi har og trening i vanlig lydighet (se: Vårens plan for lydighet). Avdelingen arrangerer både kurs og konkurranser i vanlig lydighet også. Følg med på vår hjemmeside for informasjon om dette. Vi har og bronsemerkeprøver i lydighet som er en uofesiell test. Dette er gjerne det første man starter med før man begynner å konkurrere i sporten.

 

Med vennlig hilsen

Rally & Lydighetskomiteen