Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

Rallylydighet stevne på Varden

Uoffisiell prøve i Rally lydighet

Rallystevne – Klasse 1, 2, 3 og Elite

Dommer: Ghita Fossum

Påmelding på Web, frist: 18. juli 2020

Vaksinasjonsattest sendes til: livedelo@hotmail.com

Lørdag 15. august 2020

Klasse 1 starter ca. kl. 10:00
Klasse 2 starter ca. kl. 11:30
Klasse 3 starter ca. kl. 12:30
Elite starter ca. kl. 13:30

Vi starter fortløpende.

Søndag 16. august 2020

Klasse 1 starter ca. kl. 10:00
Klasse 2 starter ca. kl. 11:30
Klasse 3 starter ca. kl. 12:30
Elite starter ca. kl. 13:30

Vi starter fortløpende.

Underlag er grusbane som vil bli inngjerdet.

Vi har en liten kafé, men det er ingen selvbetjening og betaling med Vipps.  Det er også leid et toalett.

Veibeskrivelse til Varden


Covid-19

Hold deg hjemme dersom du er syk

NKK forholder seg til de til enhver tid gjeldende pålegg og anbefalinger fra norske myndigheter i koronapandemien, slik at smittespredning begrenses mest mulig.

 Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk

Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste

Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask med såpe, eller benytt håndsprit

https://about.motimateapp.com/nkk-utstilling

1meter avstand - corona


Regelverk:

Kjemisk kastrert

Det er ikke anledning til å delta på terminfestede prøver med kjemisk kastrert hund. Dette er ifølge Antidopingreglementet.

Kastrerte/kryptorkide hunder kan stille på prøver og aktivitetskonkurranser og må ikke søke om dispensasjon.

Vedtaket sier: «Hunder som er kastrert i hht dyrevelferdsloven og i samråd med veterinær, kan delta på prøver/aktivitetskonkurranser i NKK.»

Eier er ansvarlig for å kunne dokumentere at vilkåret er oppfylt.

https://www.nkk.no/getfile.php/13289318-1508329351/Dokumenter/Aktiviteter/NKKsantidopingreglement_010114_utenvedlegg3.pdf

https://www.nkk.no/getfile.php/132047868-1539779202/Dokumenter/Aktiviteter/Arrang%C3%B8r/Regelverk%20og%20bestillingsskjema%20pr%C3%B8ver/Dispensasjonss%C3%B8knad%20antidoping%202018.pdf

https://www.nkk.no/getfile.php/13290000-1520852036/Dokumenter/Aktiviteter/Lydighet%20og%20rally/Revidert-regeleverk-Rallylydighet%202018.pdf