Norsk Retrieverklubb

Bergen og omegn

Medlemsfordeler

Sandviken Dyreklinikk og Myrbø Butikk & Dyrepensjonat er NRK avd Bergen og Omegn sine hovedsponsorer. Som medlem kan man få medlemsfordeler om man benytter disse to sponsorene.

Sandviken dyreklinikk

– Spesialpris på vaksine: 610kr

– Gratis helseattest til valper som er inne for vaksine

– Spesialpris microchip: 730kr

– 20% rabatt på honoraret av alle tjenester og behandlinger

– Gratis resepter

– En årlig gratis tannsjekk med behandlingsplan

– En årlig gratis seniorkontroll

Link til Sandviken dyreklinikk sin hjemmeside

Myrbø dyrepensjonat

Myrbø butikk & dyrepensjonat

Bidrag til utdanning og konkurranser

Medlemmer kan søke om bidrag til utdanning og konkurranser i tråd med retningslinjene:

Fond for bidrag til utdanning og konkurranser 05.05.2022.