Norsk Retrieverklubb

Velkommen til dugnad

Varden

Onsdag 7.juni kl 18 – 21

Vi håper du har anledning til å tilbringe noen timer sammen med oss for å gi området et lite ansiktsløft før sommerferien. Miljøtreningen denne onsdagen går derfor ut.

På listen av ting å gjøre står blant annet:

  • Luking og fjerning av ugress.
  • Klippe gress og kanter.
  • Rake grus.
  • Koste vei og ordne drenering ned til klubbhus.
  • Maling
  • Fikse og rydde bod bod.

Hvis du har redskaper hjemme som kan være til nytte under dugnad, så er det bare å ta det med seg:-)

Velkommen!