Norsk Retrieverklubb

Velkommen til dugnad – Onsdag 17.april

Vi ønsker velkommen til dugnad på Varden

onsdag 17 april

kl 17:00-21:00

Vi gjør varden klar for jubileumshelg og vårens konkurranser.

Denne onsdagen utgår miljøtreningen, men vi håper på godt oppmøte til dugnad.

Plan for dagen;

Opprydning etter vinteren og oppfriskning av banen til jubileumsmarkeringen 27 og 28 april.

Vi stiller med kaffe og noe til 🍰

Velkommen😄