Norsk Retrieverklubb

Chesapeake bay retriever

Helse

Link til helseundersøkelse: http://www.amchessieclub.org/survey/index.html

Omarbeidet og oversatt til dansk av B. Jørgensen, til norsk ved Margunn Tvedten.

Den amerikanske chesapeakeklubben (ACC) har nå offentliggjort de første resultatene av klubbens store helseundersøkelse. 1600 spørreskjemaer ble i 2003 sendt til chesapeakeeiere i USA, Canada og de fleste europeiske land inkludert Danmark og Norge.  I alt 657 utfyldte skjema ble returnert.

Den første delen av undersøkelsen handlet om chesapeakeeierens syn på rasens sunnhet.

De eierne som svarte på spørreskjemaet hadde hatt rasen i gjennomsnitt i 13 år. De hadde 2,6 chesapeaker per husstand, der 42% har en hund, mens nesten hver 10. chesapeakeeier i undersøkelsen har 5-9 hunder!

Undersøkelsen dekker de siste 10 årene, dvs. det ble spurt om informasjon om de hundene en hadde eid i løpet av denne perioden, og er totalt basert på opplysninger om 3564 hunder.

Eierne ble spurt om å oppgi (etter deres mening) de vanligste (mest utbredte) henholdsvis de alvorligste sykdommene i rasen.  Hofteleddsdysplasi kom på førsteplass i begge kategorier, fulgt av øyelidelsen PRA som nr. 2, og deretter epileptiske anfall (3) og kreft (4). Andre høyt rangerte lidelser var uspesifiserte ?øyeproblemer?, degenerativ myelopati og problemer med skjoldbruskkjertlen (lavt stoffskifte).

Gjennomsnittlig levetid for rasen er litt over 9 år. En femtedel blir ikke eldre enn fem år, til gjengjeld kan hver fjerde chesapeake forvente å bli  13 år gammel ? og hele 6% blir over 15 år!

Nesten halvparten av hundeeierne i denne undersøkelsen bruker sine chesapeaker til jakt; mange har svart at de har hunden(e) både som familie- og jakthunder, deltar på utstillinger, jaktprøver, i lydighet eller innen annen type hundesport.

4 av 10 har oppdrettet minst ett valpekull i løpet av de siste 10 år.  Rasen får normalt store kull; gjennomsnittlig kullstørrelse er på nesten ti valper.

Helseundersøkelsens første del er trykt i ACCs medlemsblad. En kopi med grafiske illustrationer kan fås ved henvendelse til Birgitte Jørgensen, cheslabben@mail.dk, eller Margunn Tvedten,margunnt@online.no .

 

Hele undersøkelsen er tilgjengelig på http://www.amchessieclub.org/survey/index.html