Norsk Retrieverklubb

Oppdretterliste

Oppdretterlisten kvalitetssikres av raserådet og kriterier for å stå på oppdretterliste i NRK er følgende:

 

 • Oppføring på oppdretterlista er gratis.
 • Oppdretter må være medlem av Norsk Retrieverklubb
 • Oppdretter bør som hovedregel følge klubbens retningslinjer for avl.
 • Oppdretter skal ha kennelnavn godkjent av FCI.
 • Valpene må la seg kunne registrere i NKK og NKKs etiske retningslinjer for avl og
  oppdrett skal følges.
 • Oppdretter oppfordres til å skaffe seg all kunnskap om oppdrett som tilbys innen
  NKK og NRK, herunder oppdretterskolen i NKK, og RAS for egen rase.
 • Oppdretter er forpliktet til å opptre på en slik måte at NRKs formål og anseelse
  (ref. §2-1 i NRKs lover)

– Oppdretterlisten er et markedsføringstiltak for å skille klubbens oppdrettere fra andre oppdrettere. Oppdrettere på listen innehar et minimumskrav til oppdrettere satt av raseklubben. Dette er ingen garanti for at valpene blir bedre, det er kun en synliggjøring av klubbens oppdrettere.

– Oppdretter er selv ansvarlig for sine kombinasjoner og ethvert kjøp er en bindene avtale mellom oppdretter og kjøper.

– Klubben kan bistå med råd og veiledning til valpekjøpere, men innehar ikke noe juridisk ansvar.

All avl er oppdretters ansvar alene

Ønsker du å registrere deg som oppdretter gjør du det HER

Innlandet

Kennel Isvani

Karen Sofie Skotheim

Vardåsvegen 42, 2364 NÆROSET

90068754

so-skoth@online.no

www.isvani.no

Aquamanda

Margunn Tvedten

Åsmarkveien 721, 2364 Næroset 

934 39 669

mtvedten@gmail.com 

www.aquamanda.no

Vestland

Hardanger-Habibi

Ingrid Dale


Reinsnosvegen 195,5763 Skare

90956635

ingrid@stegaflot.no

facebook:Hundeliv på Stegaflot med Habibi

Viken

Kennel Funhouseretriever

Maud Kristine Heier

Klokkergårdsveien 15, 3440 Røyken

Maud_kristine@hotmail.com

www.facebook.com/groups/433178931764055