Norsk Retrieverklubb

Chesapeake bay retriever

Oppdretterliste

Oppdretterlisten kvalitetssikres av raserådet og kriterier for å stå på oppdretterliste i NRK er følgende:

Oppdretter må være medlem av Norsk Retrieverklubb
Oppdretter må følge klubbens retningslinjer for avl
Valpene må la seg kunne registrere i NKK og NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett skal følges.
Oppdretter bør oppføre godkjente valpekull på valpelista.
Oppdretter er forpliktet til å opptre på en slik måte at NRKs formål og anseelse fremmes. (ref. §2-1 i NRKs lover)

– Oppdretterlisten er et markedsføringstiltak for å skille klubbens oppdrettere fra andre oppdrettere. Oppdrettere på listen innehar et minimumskrav til oppdrettere satt av raseklubben. Dette er ingen garanti for at valpene blir bedre, det er kun en synliggjøring av klubbens oppdrettere.

– Oppdretter er selv ansvarlig for sine kombinasjoner og ethvert kjøp er en bindene avtale mellom oppdretter og kjøper.

– Klubben kan bistå med råd og veiledning til valpekjøpere, men innehar ikke noe juridisk ansvar.

Oppføring på oppdretterlisten koster kr 100 per år, innbetaling til konto 5081 06 16277
Merk betaling med kennelnavn. Frist for betaling i 2020 er 31.mars

All avl er oppdretters ansvar alene

Ønsker du å registrere deg som oppdretter gjør du det HER

Innlandet
kennel aquamanda

Aquamanda

Margunn Tvedten

Åsmarkveien 721, 2364 Næroset 

934 39 669

mtvedten@gmail.com 

www.aquamanda.no

Vestland
Hardanger-Habibi

Hardanger-Habibi

Ingrid Dale


Reinsnosvegen 195,5763 Skare

90956635

ingrid@stegaflot.no

facebook:Hundeliv på Stegaflot med Habibi