Norsk Retrieverklubb

Chesapeake bay retriever

Valpeliste

V-kull leker

Alle oppførte kull er godkjente av raserådet og oppfyller raseklubbens krav og NKKs krav/etiske regler for avl.
Merk at klubbens krav er strengere enn kravene satt for registrering i NKK.
Ved eventuelle spørsmål kan raserådet kontaktes på chesapeake@retrieverklubben.no.

Oppføring koster kr. 200,00 og skal forhåndsbetales til konto 7874 05 74867. Merk giro «valpeliste + rase». Betalingen gjelder for inntil 12 uker og videre oppføring etter 12 uker medfører ekstra betaling.

Ønsker du å registrere et valpekull gjør du det HER

Hvis du kan tenke deg en litt eldre retriever, kan du også se omplasseringslisten