Norsk Retrieverklubb

Helse

Curly er en forholdsvis frisk rase. Det er viktig å huske på at enhver hund kan bære på sykdomsanlegg eller selv bli syk, til tross for at den har friske foreldre. Klubbens oppdrettere legger ned mye arbeid i å avle frem så friske hunder som mulig.

Målet er å avle funksjonelt friske hunder med god mentalitet, gode jaktegenskaper og et funksjonelt eksteriør i henhold til rasestandarden.

Hunder kan også bli syke, noen ganger som følge av smitte og andre ganger som følge av arvelige sykdommer. Målet for all oppdrett er å avle friske hunder som kan leve et langt og lykkelig liv.  Det er utarbeidet en rasespesifikk avlsstrategi som gir en oppsummering av forekomster av sykdommer i rasen med en veiledning til oppdrettere over hva det bør tas hensyn til. Retrieverklubben har også retningslinjer for oppføring av kull på valpelista.  Ved å søke etter valp på valpelista vet du at retningslinjene for avl er fulgt opp.

Selv om pelsen er lettstelt og ikke skal børstes må den stelles. Vi lenker derfor til en svensk artikkel om dette. Pelsen er rasens kjennetegn og den genetiske kodingen for krøllene er spesiell. Vi har lenket opp to artikler som forklarer genetikken og som beskriver hvor langt forskningen har kommet i å identifisere årsaken til pelsfeil som av og til forekommer hos curly.

Vi ønsker å bevare Curlyrasen som en sunn rase, både når det gjelder helse og mentalitet. Det er derfor viktig for raserådet å holde oversikt over tilstanden i rasen. Vi oppfordrer derfor alle, både eiere og oppdrettere av Curly til å informere raserådet om eventuelle problemer med mentalitet eller helse. Enten via en e-post til raserådet eller ved direkte kontakt. Kontaktinformasjon finner du her. Under finner du lenke til et skjema du kan bruke når du sender inn helseinformasjon. Vi setter også pris på tilbakemeldinger på resultater etter gen-tester som ikke registreres i DogWeb av NKK.

Dokumenter

Rasespesifikk avlsstrategi curly

Retningslinjer for oppføring på valpelista

Helseskjema

NKK sine retningslinjer for avl og oppdrett

Rasestandard curly coated retriever

Pelsstell curly coated retriever

Forskningsartikler

New Curly Hair Gene Variant With Possible Link to Follicular Dysplasia Found in Curly-Coated Retrievers

A curly find­ing in can­ine genes

 

Missi
Missi