Norsk Retrieverklubb

Raserådet

Raserådet består i 2024 av Guro Brunsby, Sveinung Skjerahaug, Nils Kristian Valaas-Lundsvoll og Emil Reiertsen.

Sveinung Skjerhaug, Emil Reiertsen, Nils Kristian Valaas-lundsvoll og Guro Brunsby.

Raserådene skal bidra til å øke kompetansen om retrieverrasene, om rasenes helse og utvikling. I tillegg er de Norsk Retrieverklubbs rådgivende faginstans i rase- og avlsspørsmål. Raserådene skal kun veilede i spørsmål rettet mot hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller register godkjent av denne.  Det er styret i retrieverklubben som velger medlemmene i raserådet.

Raserådet skal blant annet jobbe for å fremme rasens helse og  utvikling, arrangere rasefremmende tiltak og bistå med raseinformasjon og valpeformidling.

Dersom du lurer på noe eller har noen henvendelser ta gjerne kontakt med oss

Curly@retrieverklubben.no