Norsk Retrieverklubb

Stor suksess med WT Online Challenge

Curlymiljøet i både inn og utland kunne glede seg over en Online WT arrangert av
Raseråd curly.

Det begynte med tanken om en liten online konkurranse for de få som trener curly for jakt og jaktprøver i Norge. Det endte med at hele 51 ekvipasjer fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Sveits, Tyskland og USA konkurrerte mot hverandre digitalt for første gang. Det var raseråd for labrador som først kom med ideen ettersom treningsmuligheter og konkurransetilbudet ikke var eksisterende etter at landet ble stengt ned. Ideen var da en uoffisiell konkurranse som skulle inspirere til trening. Raseråd curly hengte seg på, i likhet med raseråd for golden og for flat.

Som workingtest ellers var det fem «poster» og tre vanskelighetsgrader. Tilbakemeldingene på Facebook har vært gode, og mange hundeførere har uttrykt stor glede og nytte av å se andre ekvipasjer i arbeid. Det er mange måter å føre hund på, og det å se på andre ga en god anledning til å lære av hverandre. Vi ble også kjent med naturen i de ulike landene, fra nordiske beitemarker og fjellvidder til edelløvskoger og ikke minst de nydelige sveitsiske landskapene. Noen hadde utfordringer med snø, andre med varme. Det har stor verdi å bli kjent med andre som trener curly, vi er jo ikke så mange.

Nyra

Dommeren hadde det imidlertid ikke enkelt. Det var ikke alle som hadde hjelp til filmingen, og noen ganger forsvant hunden inn i skogen eller helt ut av bildet. I de tilfellene hvor dommeren ikke alltid kunne se hundens arbeid, kom tvilen hunden til gode. Dommer Vera Verlo forteller at det har vært moro og inspirerende å se så mange flinke curlier:
– Så gøy å se så mange curlier med glede og attityde, som tyder på at de trenes positivt med glede og engasjement. Stor fart og iver for å løse oppgavene. Det er ikke tvil om at curliene også kan jobbe, synd at vi ikke ser flere på jaktprøver.

De øverste plasseringene i hver klasse fordeler seg slik:

Lett: Elisabeth Peterson med Ecco, Uved´s Mertus Cucumber, Sverige 100 poeng
Middels: Elisabeth Peterson med Axl, Aristocurl’s Paxton (Sverige) og Else Tjønn med
Misha, Curlygames Ukkonen (Norge) Begge med 99 poeng
Vanskelig: Janne Hjorth med Loa, Curly Cottage Loa, Danmark Jennifer Hirscfeld med Fia, Ringlets Vinterbris på 14 år, (Tyskland), Lena Weinert med Abbey, Stagfield Gamekeeper’s Abbey (Tyskland), Andrea Feist med Nyra, Engadin Stars Nyra (Sveits) og Ellisiv Hovig med Kivi, Curlygames Gypsy Queen, alle med 100 poeng.

Stor takk til primus motor Ellisiv, dommer Vera Verlo og til alle som har deltatt.

Fia
Veteranvinner Fia på 14 år med sin belønning.

Med vennlig hilsen
Alexander Moderhak Schindler