Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Dobbelutstilling , Stange 7. – 8.august 2021

Dessverre fikk vi ikke avholdt utstilling med storcert i pinsen. Den har vi nå flyttet til 7 august.

Det blir da dobbelutstilling sammen med Midt- Hedmark

Sted: Romedal stadion, Stange, Hedmark

Lørdag 7. august

Spesialen med «storcert»

Dommere:

  • Flat:   Hanne Wiik.
  • Golden: Turid Stamnes.
  • Lab, toller, chess, curly: Siv Sandø.

Opplysninger: utstilling@retrieverklubben.no 

Søndag 8. august:

NRK avd Midt Hedmark

Dommere:

  • Flat: Siv Sandø.
  • Golden: Per Iversen,
  • Lab, toller, chess, curly:  Stein Feragen.

Forbehold om dommerendring.

Opplysninger: midt-hedmark@retrieverklubben.no

Gjelder for begge utstillingene:

Påmeldingsfrist: 

Ordinær frist: 19. juli 2021.

Påmeldingsavgifter pr. utstilling:

JK/AUK/AK/CHK/VET: kr. 400.-, valper: kr. 200.- pr. valp, ved påmelding og betaling via http://www.nkk.no /Min side.

Påmeldingen er økonomisk bindende. Utstillingen arrangeres etter NKKs utstillingsregler. Ved påmelding av 3 hunder (ikke valper) eller flere med samme registrerte eier, betales halv avgift f.o.m. 3. hund.

Utstillingen arrangeres etter gjeldende smittevernsregler. Må arrangementene avlyses pga nye/ytterligere restriksjoner, vil påmeldingsavgiften refunderes.

 

Velkommen til utstilling