Norsk Retrieverklubb

Dualkåringer

Dual purpose er en kåring av beste retriever med resultat fra utstilling og resultat fra jaktprøver.

Formålet med konkurransen er å kåre den beste hunden innen alle retrieverraser i en konkurranse som vektlegger retrieverens naturlige egenskaper.

Kåringen har vært administrert av medlemmer av Norsk Retrieverklubb på eget «privat» initiativ.

Etter initiativ fra Norsk Retrieverklubb sine raseråd, og i samråd med de personene som frem til 2020 har forestått det administrative ved konkurransen, har Norsk Retrieverklubb overtatt det formelle ansvaret for Dual Purpose kåring.

Tidligere har det vært ulike poengberegninger ved de ulike dual purpose kåringene. Disse statuttene vil medføre en ens poengberegning for alle dual purpose kåringer og i tillegg bygge på poengberegning fra eksisterende konkurranser. Hensikten er at det skal være mest mulig likhet i hvordan poeng beregnes for de ulike kåringene i regi av retrieverklubben.

Mer informasjon om dette finner du HER

Resultatskjema for 2020: