Norsk Retrieverklubb

Flatmesterskapet 2023

Påmeldingene til utstilling og WT er åpnet, via DogWeb
Veteran må meldes på manuelt til flat@retrieverklubben.no

Flatmesterskapet 2023 Annonse

 

 

 

Stauttene for Flatmesterskapet:

Statutter for Norsk Flatmesterskap rev 01.01.23