Norsk Retrieverklubb

Helseundersøkelse Flat Coated Retriever 2023

Norsk Retrieverklubb og Raseråd Flat har bedt Veterinærhøgskolen om å hjelp til å gjennomføre en ny helseundersøkelse. Siden vi hadde en undersøkelse i 2014, blir det spennende å se om det er noen forandringer siden sist.

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi oss en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer. Hvis det er spørsmål/sykdommer du ikke kjenner – hopp over.

Vi ønsker også besvarelse på hunder som er døde, da dette er eneste mulighet til å få et inntrykk av dødsårsaker.

Flatcoated retriever har fortsatt rekorden over flest besvarelser i helseundersøkelsene og vi håper på god oppslutning også denne gangen.

Konfidensiell

Veterinærhøgskolen trenger regnummer til forskning på helse, og email for å kunne kontakte eier. Men Retrieverklubben/ raserådet vil IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker rundt 20-25 minutter på undersøkelsen;

Finn frem en kopp kaffe, hundens regnummer og klikk på lenken under.

https://nettskjema.no/a/304503

Takk for at du bidrar til en oversikt over rasens helse!

Noen som har noen spørsmål om helseundersøkelsen, noe dere ikke forstår ol ta kontakt med Raserådet så vil vi bistå så langt vi klarer 🙂

mail: flat@retrieverklubben.no