Norsk Retrieverklubb

Flatcoated retriever

Nordisk flatmesterskap avlyses

Nordisk flatmesterskap som skulle vært arrangert 12. og 13. oktober avlyses. Arrangementkomiteen tok 25. september den tunge avgjørelsen om at det ikke arrangeres nordisk flatmesterskap i 2019.

På grunn av den rådende usikkerheten i forrige uke, og det faktum at kostnadene knyttet til arrangementet for alvor begynte å komme på, ble det etter en grundig prosess med alle de nordiske klubbene involvert, valgt å avlyse arrangementet. Et argument som ble vektlagt var det faktum at ingen av de respektive klubbene hadde anledning til å være med å ta finansiell risiko sammen med arrangør om vi måtte avlyse ved en senere anledning. Vi informerte hoteller, festningen, golfbane, grunneier, medhjelpere etc. onsdag morgen forrige uke om denne avgjørelsen. Det at da NKK fjernet pålagte restriksjoner på torsdag, og Svensk Kennel klubb fjernet sine begrensinger på norske hunder og hunder som har deltatt på arrangement i Norge dagen etter, får dessverre ingen praktisk innvending på avgjørelsen. Norsk Retrieverklubb vil innen kort tid komme tilbake til de andre nordiske klubbene for å legge planer for 2020.