Norsk Retrieverklubb

Flatcoated retriever

Oppdretterliste

Kriterier for å stå på oppdretterliste i NRK

  • Oppdretter må være medlem av Norsk Retrieverklubb
  • Oppdretter må følge klubbens retningslinjer for avl
  • Valpene må la seg kunne registrere i NKK og NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett skal følges.
  • Oppdretter bør oppføre godkjente valpekull på valpelista.
  • Oppdretter er forpliktet til å opptre på en slik måte at NRKs formål og anseelse fremmes. (ref. §2-1 i NRKs lover)

– Oppdretterlisten er et markedsføringstiltak for å skille klubbens oppdrettere fra andre oppdrettere. Oppdrettere på listen innehar et minimumskrav til oppdrettere satt av raseklubben. Dette er ingen garanti for at valpene blir bedre, det er kun en synliggjøring av klubbens oppdrettere.

– Oppdretter er selv ansvarlig for sine kombinasjoner og ethvert kjøp er en bindene avtale mellom oppdretter og kjøper.

– Klubben kan bistå med råd og veiledning til valpekjøpere, men innehar ikke noe juridisk ansvar.

Her er en liste over oppdrettere av Flatcoated retriever som er medlemmer av Norsk retrieverklubb.

Ønsker du å registrere deg som oppdretter gjør du det HER

Alle oppførte oppdrettere på klubbens oppdretterliste får gratis oppføring på klubbens valpeliste. Oppføring på oppdretterlisten koster kr 100,- per år, frist for betaling for 2020 settes til 31.mars. Oppdrettere registrert på NRK sin oppdretterliste bør alltid sette kullet på valpelisten om man har ledige valper til salgs. Raserådene gis handlefrihet til å administrere listene etter intensjonen i dette vedtaket. Oppdretter med ett enkeltstående kull som ikke står på klubbens oppdretterliste betaler 200 kr per kull.
Innbetaling oppdretterliste flat – kontonummer: 5081 06 16234

Betalingen merkes med kennelnavn. Alle som har betalt for oppføring på klubbens valpeliste i 2020 har fått tilbakebetalt kr 100,-, resten av innbetalingen dekker oppføring på oppdretterliste og gratis valpeliste ut året. Dersom man av forskjellige grunner også må avertere kull andre steder anbefaler vi at dere opplyser om at kullet også er avlsgodkjent av raseklubben, samt legge ved link til klubbens valpeliste.

Agder
siwito

Si-Wi-To

Wibeche Bottolfsen

Skoleveien 53C
4870 Fevik

+47 90 19 47 22

wibeche@si-wi-to.no

www.siwito.com/

Napada

Gunbjørg Bjørneboe og Tove Margrethe Håland

4849 Arendal

90798133/45636708

www.napada.com

Lireena

Lireena

Lise Reehorst

Homborsundveien. 52
4888 Homborsund

+47 480 377 20

lise.reehorst@gmail.com

Innlandet

Flatpaws

Trine R.O. Eidem og Christian E. Olsen

Gaupevegen 28, 2335 Stange

41693327 - 41409101

froken_r@hotmail.com

www.flatpaws.hundpoolen.se

rudskog

Rudskog

Eirin Bekkelien og Hans Ole Stenbro

Bureiservegen 2, 2864 Fall

90021392/99437106

eirin@rudskog.no

http://www.rudskog.no

np

North Pride

Barbara Ljovshin og Knut Tore Abrahamsen

Tallholen 31, 2334 Romedal

92845195/45505224

www.northpride.net

Møre og Romsdal
brynjelite

Brynje

Barbro Valde Lystad

Bjerkestrandveien 108, 6523 Frei

41683084/97103175

barbro@kennelbrynje.com

www.kennelbrynje.com/

Kvasneset

Anja Sunde Haugen og Tom Haugen

6037 Eidsnes

90018619

anja@kvasneset.com

www.kvasneset.com

Flatcoat-Arwen

Ann-Olaug Toftesund

6230 Sykkylven

70252881/91316759

www.flatcoat-arwen.com

blackflat

Black-Flat

Elin Kipperberg og Kjell Arne Sætre

Karolusplassen 8
6014 Ålesund

95056229/91668342

elin.kipperberg@gmail.com

www.black-flat.com

Nordland
Iseldans

Iseldan

Julie Leirvik

Amtmann Bergs vei 9B, 8015 Bodø

97041424

iseldans@gmail.com

www.iseldans.com

Kilewi

Kilewi

Maria Therese Pedersen og Hans Magnus Stensrud

8013 Bodø

41626606 og 47249568

kennel@kilewi.com

www.kilewi.com

Oslo
Jonna-m-hundar

Simon Says

Jonna Vassbotn

Rosendalsveien 19 b
1166 Oslo

98129399

Jonna.vassbotn@sebkort.no

www.simonsayskennel.com

Flatblacks

Hanne Ruud Reksten og Tormod Ruud

0851 Oslo

93438035/41903537

tormod.ruud@gmail.com

Rogaland
hunting d

Hunting Diamonds

Inger Lise Nielsen og Morten Nielsen

Hamraneveien 23
4374 Egersund

97084096/40414979

ingerliselotoft@icloud.com

Svebekkens-Aktive-Balder

Svebekken

Inger Helen Lund og Kristoffer Salvesen

Liarvågvegen 993
5560 Nedstrand

97531348 / 95200503

ihlund@hotmail.com

www.svebekken.no

Sukkertoppen

Geir Ove og Janne Håkull

4370 Egersund

98408521/47023373

www.kennelsukkertoppen.net

Hempth

Thor Jakobsen

Nesbuveien 95
4020 Stavanger

45033313

hempth@frisurf.no

www.kennelhempth.com

Troms og Finnmark

Newground

Frid Mikkola

Skamtindveien 4, 9107 Kvaløya (Tromsø)

+47 922 85 638

fmikkola@start.no

Grenselandet

Cate-Elin M. Haga og Jørn Haga

Ytre Lid, Jakobsnes
9900 Kirkenes

+4797741166, +4748887676

cmhaga@hotmail.com

www.kennelgrenselandet.no

Trøndelag

Ullami

Ulla Grudt

PB 106
7601 Levanger

95811572

ugrudt@yahoo.no

Rotaheia

Wenche og Karl Audun Dyrendahl

Roten
7125 Vanvikan

93630603

wencherokseth@hotmail.com

www.rotaheia.com/

libeflats

Libeflat

Bente Brynjulfsen

7670 Levanger

41444644

brynjulfsenbente@gmail.com

www.libeflat.com

Fjelltjønna

Brit Sandstrøm og Einar Osnes

7355 Eggkleiva

45617124/45618532

osneseinar@gmail.com

sites.google.com/view/fjelltjonna?fbclid=IwAR1ybm3bfx9g2I1Et4F51VW6NQBxqkZ8g8Eg6dqBdMJKnfhmyim_2hO8i0s

received_409474069797020

Arminzera

Siri og Mari Stine Johansen

Meråker

Siri: 95809287 Mari Stine:45222756

Siri: johansen_siri@hotmail.com Mari: maristinejohansen@gmail.com

www.arminzera.com

Vestfold og Telemark
aniara

Aniara

Anne Grethe Larsen og Morten Sørby

Lymannsvei 4c
3222 Sandefjord

90578822

mortsoer@online.no

www.kennel-aniaras.com/

avzaniaz

Av-zan-iaz

Anita Iversen og Kjell Gulliksen

Vesterøyveien 321
3234 Sandefjord

99 72 19 04 – 99 72 19 05

avzaniaz@online.no

www.kennel-av-zan-iaz.com

Covenstead

Nina Skjelbred

Ferjeveien 9
3222 Sandefjord

90574835

nina.skjelbred@gmail.com

www.covenstead.no

Fab Four

Fab Four

Anne Lise Bøhler og Anne Mette Sletthaug

Preståsveien 10
3216 Sandefjord

92827497/41611667

ams@fabfour.no

www.fabfour.no

Hannemor

Hannemor

Hanne Kongsgård Wiik

Dalenveien 608
3160 Stokke.

48054471

hanne.wiik@hannemor.com

www.hannemor.com

Berit Skullestad

Klokkeråsen

Berit Skullestad

Pauliveien 184
3185 Skoppum

92686901

skulles@online.no

www.klokkeraasen.com

Lullebo

Bente Borlaug

Kråkåsveien 45
3229 Sandefjord

94498652

bentelullebos@hotmail.com

Rintilla

Anne-Berith Waskaas

Soleveien 13
3209 Sandefjord

92853412

anne-bw@sfjbb.net

www.rintilla.com

Vestland
Wennigården

Wennigården

Ronny Rinde

Mjølkevegen 4

+47 471 63 583

rorind@online.no

saga-ball-825x510

Acoia

Pål W. Jøsok

Nedre Økland 40

90116525

pal@pweb.no

www.acoia.no

Vossatroppen

Alvhild Bidne og Audun Gudbrandstuen

5713 Vossestrand

99510669/91658963

www.facebook.com/Vossatroppen/

Kalexa

Kalexas

Kjersti Jensen & Jon André Breivik

Øvrelidvegen 93
6770 Nordfjordeid

+47 970 82 471 / +47 909 90 108

kalexa@online.no

www.kalexas.com

Viken
Ulvåslia

Ulvåslia

Carine Grimstad

Ekornveien 10
1785 Halden

+47 99395101

carineg@halden.net

www.facebook.com/carine.grimstad

Girls

Fingerscrossed

Christel og Elmer Cyvin

Byrudstuvegen 255, 2092 Minnesund

40295948

ccyvin@online.no

https://www.facebook.com/liverFlatcoats/

Curlycrest

Curlycrest

Guro Brunsby

Dalene 33
1719 Greåker

+4795284979

guro@kennelcurlycrest.com

www.kennelcurlycrest.com

hermiroz

Hermiroz

Line Hovde

Råde

45244047

hermiroz@hotmail.com

helk

Work of Time

Annette Helk

Viktor Plahtes vei 1
1363 Høvik

41223849

annette.helk@hotmail.com

www.work-of-time.com

Blikkfang

Blikkfang

Benedicte Myklestad

Seljeholtet 30A
1344 Haslum

Mob: 92045486

benmyk74@gmail.com

www.blikkfang.se/

Waternuts

Heidi Kvan og Bjarne Holm

2330 Vallset

92405985/92237155

heidi@waternuts.com

www.waternuts.com

Lauperak

Christina Ege

3512 Hønefoss

90730587

christina@ege.no

www.facebook.com/lauperak/

Elfrema

Elfrema

Wenche Larsen Olsen

1743 Klavestadhaugen

47750333

elfrema@hotmail.com

www.elfrema.dk

Fonkebakken 2

Fonkebakken

Karin Fagerås

3534 Sokna

93213678

karinfageraas@gmail.com

www.fonkebakken.no

Flatnews

Flatnews

Stein Feragen

Elvestadveien 73, 1827 Hobøl

92849170

stein@flatnews.no

www.flatnews.no

Comkitty

Reidun Sagbakken

3524 Nes i Årdal

32143276/95042319

www.comkitty.net

Allizto

Monica Nilsen og Henriette Paus

Feltspatveien 3
1640 Råde

95034272

www.123hjemmeside.dk/allizto