Norsk Retrieverklubb

Svartalvens Vinterprepp

Inspirasjon til hvor og hva du kan trene på i mørke og kalde vinterkvelder.

Anna- Lena Wendt, kennel Svartalwen i Sverige vil holde et vinterwebinar,        for å preppe oss til å komme oss opp av og ut sofaen på mørke og kalde vinterkvelder.

Ut å trene hund og forbrede sesongstart 🙂

Dato: Tirsdag 7. februar kl. 18.30 til 20.30

Kr. 50.- til vippps 18460 Raseråd Flat

Link til Webinaret blir sendt ut mandagen før, husk mailadresse når dere melder på.

Påmelding:

Svartalwens Vinterprepp

Digital forelesing Anna-Lena Wendt
    Vipps 50 kr 18460 RR Flat