Norsk Retrieverklubb

Fosen

Jaktkurs med Heidi Kvan, 2021

Oppfriskningskurs i jakt planlegges i løpet av sommeren 2021.

Hovedsakelig for de som var med på forrige kurs og klubbens medlemmer.

Mer info kommer når vi har det.