Norsk Retrieverklubb

Generalforsamling og kontaktmøte 2023

I år skal GF og kontaktmøtet avholdes samme helg:

15-16.april 2023

Sted: Gardermoenområdet

 

Kontaktmøtet er et møte mellom hovedstyret, avdelingene og våre sentrale råd og komiteer. Det vil avholdes lørdag 15.april. Oppstart blir i ti-tiden.

Vi tar gjerne imot saker som ønskes tatt opp. Dette bør være saker av interesse for flere avdelinger, evt spørsmål til hovedstyret/råd og komiteer

 

Generalforsamlingen blir søndag 16. april. Oppstart i ti-tiden. Innkalling vil komme 4 uker før, publisert på hjemmesiden med link til FaceBook

Frist for saker og forslag til personer på valg hadde frist 31.desember 2022. Det er ikke anledning til å komme med nye forslag nå men man kan komme med endringsforslag på oppsatte saker på møtet.

 

Husk at avdelingene skal sende protokoll fra sitt eget årsmøtet og egen liste over alle valgte representanter til GF (Selv om alle ikke skal møte) i god til før GF

 

Lørdag kveld blir det middag. Det kan være lurt for avdelingene å koordinere det slik at de har samme deltakere på kontaktmøtet og på GF, i hvert fall for de avdelingene som har litt reisevei.

 

Som sagt er dette kun en påminnelse om datoer.

Nærmere informasjon om helgen vil komme senere