Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Generalforsamlingen 2019

Norsk Retrieverklubb ønsker velkommen til GF lørdag 27. april kl. 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen

Registrering fra kl. 9.45

Til behandling foreligger:

1          Åpning
2          a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen.

b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte

3          Årsberetninger for 2018
3.1 Styrets årsberetning
3.2 Lov- og organisasjonskomiteens årsberetning
3.3 Media- og profileringskomiteens årsberetning
3.4 Den sentrale utstillingskomiteens årsberetning
3.5 Den sentrale jaktkomiteens årsberetning
3.6 Den sentrale sporkomiteens årsberetning
3.7 Dommerkomiteens årsberetning
3.8 Eksteriørdommerkomiteens årsberetning
3.9 Agility- og lydighetskomiteens årsberetning
3.10 Raseråd Goldens årsberetning
3.11 Raseråd Labradors årsberetning
3.12 Raseråd Flats årsberetning
3.13 Raseråd Tollers årsberetning
3.14 Raseråd Curlys årsberetning
3.15 Raseråd Ches’ årsberetning

4          Revidert regnskap for 2018

5          Korrigert budsjett for 2019

6          Kontingent for 2020

7          Budsjett for 2020

8          Sak fra avdeling Oslo og Midt-Hedmark: Forslag til instruks for NRKs valgkomite

9          Lovendringer tilpasset ny lovmal fra NKK

10        Sak fra avdeling Midt-Hedmark: Administrasjonskostnader

11        Harmonisering av regelverk etter innføring av offisielle jaktprøver (B-prøve) for Nova Scotia Duck Tolling Retriever

12        Sak fra Kirsten Norberg: Ikke utstillingskrav for NJCH

13        NCH som krav for deltagelse i CHK

14        Valg av:

a     Leder, styremedlemmer og varamedlem

b    Valgkomité og varamedlem

c     Revisor og varerevisor
d    Representanter til NKK RS

Møte- og stemmerett i generalforsamlingen

(jf. Lover for NRK, § 3-2):

  1. Alle som har gyldig medlemskap i NRK når GF avholdes.
  2. Representanter for lokalavdelinger med inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem i lokalavdelingen pr. 31. desember foregående år. Med hovedmedlem forstås medlem som har betalt kontingent til NRK og lokalavdelingen i det foregående år.

         Representantene skal velges av årsmøtet i vedkommende lokalavdeling, og de skal selv være medlemmer av NRK.

         NRK dekker billettkostnader etter billigste offentlige reisemåte for 1 representant for hver lokalavdeling med reiseavstand over 200 km fra det sted GF arrangeres. Som representant for lokalavdeling, og til tillitsverv i Norsk Retrieverklubb kan ikke velges eller oppnevnes person som er dømt for dyremishandling etter “Lov om dyrevern” (dyrevernloven).

  1. Klubbens æresmedlemmer.
  2. På klubbens GF kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

Adkomst:

Fra E6: Direkte avkjøring fra E6

Fra Gardermoen: Shuttlebuss kjører direkte til hotellet, ca. 15 min. fra lufthavnen.

Parkering på automat mot betaling.

Fullstendig innkalling finner du HER

 

Velkommen til GF