Norsk Retrieverklubb

Generalforsamlingen 2023

Innkalling til Generalforsamling
Søndag 16. April 2023, kl. 10.30 på
Quality Airport hotell Gardemoen

Registrering fra kl. 9.45

Det er en glede å innkalle til Generalforsamling i Norsk Retrieverklubb.

 

Deltakelse på GF er en viktig demokratisk rett som avdelinger og enkeltmedlemmer har, vi oppfordrer alle til å benytte denne retten.
Representanter for en lokalavdeling valgt på lokalavdelingens årsmøte har i GF rett til en stemme for hvert hovedmedlem av NRK de representerer. Møter en lokalavdeling med mer enn 1 representant, fordeles det stemmetall lokalavdelingen tilkommer likt mellom de møtende representanter, dog begrenset til 100 stemmer pr. møtende representant. Direkte medlemmer og Æresmedlemmer stemmer med en stemmes vekt.
Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité skjer ved personstemmer.

Forhåndsstemmer

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i GF kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i GF. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til NRKs adresse. Avdelingene bør også opplyse sine medlemmer om mulighetene for å sende inn forhåndsstemmer og anbefale dem at de benytter seg av den retten.

Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, og skal avgis på originale forhåndstrykte stemmesedler. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket «Forhåndsstemme». Denne legges i ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til NRKs adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 5.april 2023

Til behandling foreligger:

1 Åpning
2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen.
b. Fastsettelse av avdelingenes stemmetall og personlig frammøtte
3 Årsberetninger for 2022

3.1 Styrets årsberetning
3.2 Lov- og organisasjonskomiteens årsberetning 3.3 Den sentrale utstillingskomiteens årsberetning
3.4 Den sentrale jaktkomiteens årsberetning
3.5 Den sentrale sporkomiteens årsberetning
3.6 Dommerkomiteens årsberetning
3.7 Agility- og lydighetskomiteens årsberetning
3.8 Familie- og rekrutteringskomiteens årsberetning
3.9 Raseråd Goldens årsberetning
3.10 Raseråd Labradors årsberetning
3.11 Raseråd Flats årsberetning
3.12 Raseråd Tollers årsberetning
3.13 Raseråd Curlys årsberetning
3.14 Raseråd Ches’ årsberetning

4 Revidert regnskap for 2022
5 Korrigert budsjett for 2023
6 Kontingent for 2024
7 Budsjett for 2024
8 Endring avlskrav labrador
9 Valg av:
a. Leder, styremedlemmer og varamedlem
b. Valgkomité og varamedlem
c. Revisor og varerevisor
d. Representanter til NKK RS

 

Fullstendig innkalling med regnskap og valgseddel finner dere her: Dokumentarkiv | Aktivt Hundeliv! (retrieverklubben.no)