Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Årsmøte 2020

avd. Gjøvik/Lillehammer inviterer til Årsmøte 12. mars

Dato: 12. mars 2020

Klokken: 19:00

Sted: Vertshuset vE6, Biri

 

PROGRAM:
• Åpning 

• Godkjenning av innkalling 

• Valg av møteleder, referent, 
tellekorps og to til å underskrive årsmøteprotokoll 

• Årsberetning 2019 

 • Saker fra styret og innkomne saker 

• Budsjett 2019 

• Valg: Styret 


Orientering om aktiviteter i 2020 - Kurs - Miljøtreninger - 
Utstilling - Jakt - Pinsearrangementet - Klubbhytte

(For mer detaljert saksliste se: Dokumenter-Årsmøte2020)


Velkommen!