Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Årsmøte i avdeling 7 mars 2019

Årsmøte 2019 vil bli avholdt torsdag 7. mars kl. 19 i møtelokalene til Vertshuset v/E6 på Biri.

Avdelingens årsmøte er tidligere blitt annonsert i siste nummer av Retrievernytt 2018.

Årsmøteinnkallingen med lovpålagte dokumenter blir lagt ut på hjemmesiden senest torsdag 21. februar.

Ønsker du å få disse dokumentene tilsendt på e-post eller i vanlig post, vennligst ta kontakt med avdelingen på e-post: gjovik-lillehammer@retrieverklubben.no  eller kontakt leder Erik Bostad mob:90838070