Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Godkjente Kvalifiseringsprøve-dommere

Vi i avdeling Gjøvik-Lillehammer har flere godkjente personer som dømmer Kvalifiseringsprøven.

Dommerne:

Margunn Tveten

 

Trude Hustad

Tone Thomassen

Arnulf Hustad

Ann-Turid Hustad