Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Klubben Søker Webmaster

Vi søker webmaster !

Avdelingen har i dag en webmaster, men vi ønsker å utvide så vi kan ha to webmastere som kan støtte hverandre og avlaste hverandre i denne jobben for avdelingen. Vi ser det som en fordel at det er to som kan samarbeide om denne jobben. Er du interessert i data, og kunne tenke deg å bidra til klubben med dine kunnskaper? Hjemmesiden er bygget i wordpress.
Webmasters oppgaver består i å publisere aktuelle saker på vår hjemmeside og bidra til at den er en levende informasjonsvegg for oss. Webmaster må kunne samarbeide tett med avdelingsstyret og ha ansvar for at den til enhver tid speiler aktivitetsnivået i avdelingen.
Opplæring vil bli gitt da klubben skal ha kurs i september.
For flere spørsmål rundt jobben med å være Webmaster, ta kontakt med:
Kevin Stensåsen, webmaster, mobil: 47667952
Erik Bostad, leder, mobil 90838070
Ber om at du sender oss en kort resyme over dine kunnskaper og hvorfor akkurat du passer til jobben til e-post: gjovik-lillehammer@retrieverklubben.no
Søknadsfrist 15. juni