Norsk Retrieverklubb

Gjøvik-Lillehammer

Om avdelingen

Velkommen til avdeling Gjøvik/Lillehammer

 

Norsk Retrieverklubb er den største raseklubben i Norge, og vår avdeling Gjøvik/Lillehammer med ca 170 medlemmer, en forholdsvis liten avdeling.
Avdelingen ble etablert i begynnelsen av 70-tallet. I starten het avdelingen Biri og omegn, men byttet navn til Gjøvik/Lillehammer etter hvert. Avdelingen skal dekke et stort geografisk område- omtrent hele oppland. Det sier seg selv at «nærheten» til de aktiviteter som foregår er en utfordring. De fleste aktiviteter foregår per i dag i Lillehammer/ Moelv området, samt noe på Gjøvik.

Målsetningene er de samme som for hovedklubben sentralt, nemlig å ivareta retrieverrasene og deres eiere på best mulig måte, og vi ønsker å aktivisere flest mulig av våre medlemmer.

Våre aktiviteter er i stor grad tilpasset retrievernes egenskaper og det å spre kunnskap om disse blant både nye og gamle retrievereiere. Vi tilbyr kurs og aktiviteter innen hverdagsdressur, lydighet og jakt for retrievere.

Velkommen!

Avdelingens Epost: gjovik-lillehammer@retrieverklubben.no

Klubbens kontonr.

For innbetalinger som merkes med navn til klubbens kontonr:

2000.20.01153

1503.27.52141 Jakt

1503.27.52117 Utstilling

Vipps-nummer: 113807