Norsk Retrieverklubb

Golden retriever

Golden retriever

Golden retrieveren har fått sin store utbredelse først og fremst gjennom sin popularitet som familiehund. Den har som jakthund meget gode anlegg for å holde seg stille og rolig i jaktsituasjoner.

Kontakt raseråd golden: golden@retrieverklubben.no

 

Golden Retrieveren er egentlig en jakthund som skulle apportere vilt hjem til eier.  Men grunnet sitt vennlige vesen  er den blitt en meget populær familiehund som er lettlært, sosial og snill.

Link til Rasestandard Golden

Rasens opprinnelse

Det har på 18- og 1900-tallet versert mange historier om opprinnelsen til golden retrieveren. I 1952 kom oppklaringen i en artikkel i det engelske bladet County Life.

Lord Tweedmouth er mannen bak rasen, og han startet sitt avlsarbeid på 1860-tallet. I 1865 kjøpte han en gul retriever hannhund. Noen år senere paret han denne med en tweed water spaniel. Tweed water spaniel er beskrevet som en liten leverfarget retrieverlignende hund med krøllete pels. Resultatet ble fire valper med gylden, kraftig og bølgete pels.

Fotografier viser at disse har en utrolig typelikhet med våre dagers golden retriever. Lorden fortsatte sitt avlsarbeid, og han krysset etter hvert inn wavy coated retriever, rød setter, og visstnok en sandfarget blodhund.

Golden retriever ble først anerkjent som rase av den Engelske Kennel Club i 1913. Til da hadde den gått under betegnelsen flatcoated retriever og var bare adskilt fra den i farge. Samme år ble The Golden Retriever Club stiftet.

Den norske historien

Da Norsk Retrieverklubb ble stiftet i 1960 var det kun seks goldeneiere blant de første medlemmene, men rasen vakte interesse, og sensommeren 1962 ble det første goldenkullet i Norge født. Utover 60-tallet ble det importert hunder fra både Danmark, Sverige og England.

Frem til begynnelsen av 1970-årene hadde de fleste golden i Norge mye farge, og diskusjonen gikk høyt da lysere varianter begynte å dukke opp. Det ble stadig importert hunder både fra Sverige og England, og langsomt ble en ny type utviklet. Pelsen ble kraftigere, fargen ble lysere og hundene fikk noe mer benstamme.

Rasen nådde en popularitet man knapt har sett maken til. I løpet av en 12-årsperiode steg antall registrerte goldens fra 243 i 1970 til 2012 i 1982.

I dag avles det også på en lettere type, der jaktlige egenskaper og ikke eksteriør blir vektlagt. Det er få oppdrettere av denne type i Norge, mens det finnes flere i Sverige, Danmark og England.

I dag er golden retrieveren den klart mest populære rasen blant retrieverne og golden har vært blant de tre mest populære rasene i Norge siden 2004. Årlig registreres det rundt 1000 valper av denne rasen.

 

Hvordan skaffe seg valp

Hos Norsk Retrieverklubb finner du oversikt over oppdrettere av de ulike retrieverrasene og egne valpelister.

For at et kull skal kunne oppføres på valpelisten må foreldredyrene oppfylle klubbens krav med tanke på helse, gemytt og utseende/ bruksegenskaper.

Seriøse oppdrettere tilknyttet retrieverklubben legger ned mye arbeid for å sikre deg som valpekjøper en hund som er frisk, velfungerende og rasetypisk. Det anbefales derfor sterkt at du tar kontakt med en av disse når du skal anskaffe en valp.

Link til valpelisten for golden retriever finner du HER

Oversikt over  oppdrettere av golden retriever finner du HER

Sunnhet

Norsk Retrieverklubb er tilsluttet NKKs bekjempelsesprogram for HD (hofteleddsdysplasi) og det innebærer krav om kjent HD-status hos foreldrene for registrering av valpekull. Retrieverklubben har i tillegg krav om undersøkelse av foreldrene for arvelige øyesykdommer før et valpekull kan oppføres på valpelisten.

Det er viktig å huske på at enhver hund kan bære på sykdomsanlegg eller selv bli syk, til tross for at den har friske foreldre. Klubbens oppdrettere legger ned mye arbeid i å avle frem så friske hunder som mulig.

Krav for å stå på valpelisten til Norsk Retrieverklubb

RAS Rasespesifikk avlsstrategi golden retriever