Norsk Retrieverklubb

Golden trofeet

Golden Trofeet tildeles årets beste golden retriever på jaktprøver i Norge. ”Golden Trofeet” ble utdelt første gang i 2001 og er en videreføring av det tidligere ”Woodhill-trofeet” som tilfalt årets beste golden på jaktprøver i perioden 1986-1999.

Giver av trofeet er kennel Golden Zero v/Rita Rasmussen, Lakselv.

De til enhver tid gjeldende statutter for Norsk Retrieverklubbs kåring av ”Årets jaktretriever” skal være retningsgivende for tildelingen av ”Golden Trofeet”.

Offi sielle jaktprøver arrangert i Norge og Norgesmesterskapet arrangert av Norsk Retrieverklubb regnes med.
Inntil tre prøveresultater er tellende. For å vinne trofeet til odel og eie, må det vinnes tre ganger av samme hund.

Utdeling fi nner sted på Generalforsamlingen i Norsk Retrieverklubb. ‘

Årets vinner har nå vunnet ”Golden Trofeet” for tredje år på rad, og vinner det dermed til odel og eie. ‘

Store og ærbødige gratulasjoner til Hege Jakobsen med Vanilla. Oppfordringen går nå til andre aktive goldeneiere på jaktsiden: opprett et nytt trofé, så vi kan fortsette å kåre årets beste golden på jaktprøver !
Resultatlisten viser resultater for samtlige golden retrievere premiert på eliteklasse jakt i 2004.

1. Doubleuse Vanilla, Hege C. Jacobsen, Oslo 1. mai: 1. EK 19 poeng 2. mai: 2. EK 4. september: 1. EK 19 poeng 5. september: Norgesmester 22 poeng sum 60 poeng
2. Siyu Rosie, Monica og Frank Skjerping, Blomsterdalen 1. mai: 2. EK 17 poeng 2. mai: 2. EK 5. juni: 1. EK m/HP 21 poeng 4. september: 2. EK 16. oktober: 1. EK 19 poeng sum 57 poeng
3. Vildsilkes Cypher, Rita Rasmussen, Lakselv 8. august: 1. EK 19 poeng 28. august: 1. EK 19 poeng 29. august: 1. EK 19 poeng sum 57 poeng
4. Willing to Please, Rita Rasmussen, Lakselv 8. august: 3. EK 16 poeng 28. august: 1. EK 19 poeng 29. august: 1. EK 19 poeng sum 54 poeng
5. Doubleuse Good Luck Charm, Berit B. og Torstein Rudi, Sørumsand 19. juni: 2. EK 17 poeng 20. juni: 2. EK 17 poeng 14. august: 1. EK 19 poeng sum 53 poeng

Eventuelle feil på listen bes meddelt Rita Rasmussen tlf. 917