Norsk Retrieverklubb

Golden retriever

Golden trofeet

Årets beste Golden Retriever på jaktprøver i Norge

2004  Vinner: Doubleuse Vanilla

Les mere om trofeet HER

Deles lengre ikke ut