Norsk Retrieverklubb

Golden retriever

Helse

Golden Retriever er egentlig en sund hunderase men noen sykdommer eller diagnoser kan dukke opp.

Gjennomsnitts alder er litt over 12 år.

_MG_1452Informasjon om Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund

Hva er HD?

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Deler av leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått. Det finnes ulike grader av denne defekten og røntgenavlesning av hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad av HD. De fleste Golden lever veldig fint med C og D hofter og HD betegnes mer som en diagnose en sykdom.

Les mere i artikkel av Astrid Indrebø, veterinær fagsjef i Norsk Kennel Kub, leder av Helseavdelingen (februar 2013) referat-styremoter-14-04-15

Info om HD

Ictyose

Raserådet har i den siste tiden fått flere spørsmål om Ichtyose.  I Europa er dette et større tema enn hos oss, vi ser at de der ute tester sine avlsdyr i større grad enn det gjøres hos oss. Det kan også se ut som det følger enkelte linjer i større grad enn andre. Pr. i dag har NKKingen sentral registrering av denne tilstanden. Har du en testet hund så send gjerne resultatet inn til raserådet!

Les mere om ichtyose HER

Øyesykdommer hos hund

Deles inn i medfødte og ervervede sykdommer, klikk på linkene under for mer informasjon.

Medfødte øyesykdommer

Ervervede øyesykdommer

Retinopati

pra

DNA-test for PRA er tilgjengelig via SLU i Sverige eller Animal Health Trust i England.  Det kan testes for de 2 vanligste formene for PRA på Golden retriever, GR_PRA1 og GR_PRA2.  Til SLU sendes blodprøver som tas av veterinær.  Til AHT sendes svaber som forhåndsbestilles og betales fra laboratoriet, prøven skal tas av veterinær fra hundens slimhinner i munnen.  Det anbefales å sende prøvesvarene inn til NKK for registrering på Dogweb, dersom både mor og far i et kull er testet normale, vil avkommene nå automatisk bli registrert som «fri via foreldre».  Det presiseres at når 3 generasjoner har gått må hundene testes på nytt.

«Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Funksjonelt friske hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) kan bare brukes i avl etter søknad til NKK om dispensasjon; hunden må i tilfelle pares med en hund som er fri, slik at det ikke går ut over velferden til avkommene.»

HS presiserte at for å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke alle bærere fra avl.

Parasitter

Fransk hjerteorm – informasjon fra Veterinærinstituttet

Giardia