Norsk Retrieverklubb

VERV EN VALPEKJØPER

Valper registrert i NKK 1/1 – 31/12 2022

  • OPPDETTERE  melder inn sine valpekjøpere  til kontoret på [email protected]verklubben.no(nye medlemmer – som ønsker det) til halv pris ut året. Samlet liste sendes kontoret for hvert kull. Telles opp januar 2023 på betalte medlemskap. (Kode 50)
  • Det settes opp en fordelingsnøkkel på poeng ut i fra hvor mange valper i kullet som blir «vervet»
    • 1 vinner: Totalt flest vervede medlemmer i løpet av året for hver rase

Valpekjøpere som blir vervet via oppdretter får  1/2 pris på hovedklubbmedlemskapet , noen avdelinger har også rabatt, mens noen også har gratis medlemskap første året for dem som er vervet via oppdretter.

I 2020 var det flinke Brit Hoseth som vervet flest valpekjøpere.  Tallene for 2022 er ikke klare enda.use3