Norsk Retrieverklubb

Har du årets jaktretriever eller jakttoller 2023 ?

Årets jaktretriever og årets jakttoller kåres basert på innsendte resultater.

Absolutt siste frist for innsendelse er 31. desember 2023!

«Årets jaktretriever» tildeles den retriever som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle retrieverprøver som er åpne for alle retrieverraser. B-prøve (Dummy/kaldviltsprøve), A-prøve/International Field trial (varmviltsprøver) samt offisiell Working Test.

Inntil 4 prøveresultater er tellende. Ved poenglikhet teller et 5. resultat. Hvis to eller flere hunder fortsatt står med lik poengsum går den hund med best resultat fra det norske retrievermesterskapet foran. Ved fortsatt poenglikhet teller resultatet fra den norske eliteprøven på samme måte.

«Årets jakttoller» tildeles den tolleren som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle Tollingjaktprøver – TJP, A-prøver (varmviltsprøver) samt offisiell Working Test.

Inntil 4 prøveresultater er tellende. Ved poenglikhet teller et 5. resultat. Minst to av resultatene må være fra TJP.

RM = Retrievermesterskapet (Mesterskapshelgen)
EP= Eliteprøven
NEV= Norsk Elite Vinner

Fellesbestemmelser
Hunden må være Norskregistrert, og eier må være medlem av Norsk Retrieverklubb.
Listen med de beste hundene i hver kategori publiseres i Retrievernytt nr 1 – med bilde av vinnerne.

Fristen for innsending av resultater er utgått 31.12.2023