Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Hederstegn 2020

Hovedstyret i Norsk Retrieverklubb er så heldige at de kan hedre medlemmer som gir det lille ekstra som tillitsvalgt og ildsjel.

Dette har vært et «annerledes år» . Norsk Retrieverklubb er 60 år men alle våre forsøk på feiring har blitt stoppet av koronarestriksjoner og smittevern.

 

Likevel ønsker vi å hedre noen av våre ildsjeler med Hederstegn. Hederstegnet vil bli utdelt så fort vi har anledning og kan møtes. I mellomtiden får vi gi ildsjelene en takk her på hjemmesiden og på FaceBook.

 

I Norsk Retrieverklubbs lover § 2-5  b Æresmedlemmer – Hederstegn står det

 

Hovedstyret kan påskjønne en person som har
ytet NRK spesiell stor tjeneste i en enkelt sak eller
på et felt, eller som på annen måte har ytet NRK
stor tjeneste til gavn for dens arbeide. Som tegn
herpå tildeles NRKs hederstegn.

 

Vi har i dette jubileumsåret valgt å hedre disse:

 

Nils Gunnar Korsvik

 

Nils Gunnar har vært aktiv innen egen lokalavdeling (avd. Vest-Finmark) i en mannsalder, Han har også tidligere vært hovedstyremedlem i Retrieverklubben. Nils-Gunnar er meget aktiv med egne hunder innen mange grener av hundesporten på svært høyt nivå med sine flatcoated retrievere.

Stig Brathaug

 

Stig har vært aktiv i Norsk Retrieverklubb gjennom flere tiår. På 90-tallet bodde han med familie i Vestfold og var i flere år leder av avdelingen. Hovedklubben har vært så heldige å ha denne ordensmannen som kasserer, et verv som er krevende. For flere år siden flyttet han hjem til Sunnmøre. Her sitter han fortsatt som leder. Stig har også hatt verv i Norsk Kennelklubb, bl.a i kontrollkomiteen

Nina Skjelbred

 

Nina har et hjerte som banker for sin egen rase, flatcoated retriever, men også i stor grad for fellesskap, for dugnad, for å ta ansvar både lokalt og sentralt. Hun innehar kennelnavn Covenstead med et lite, men kresent oppdrett velkjent både i Norge og internasjonalt. Hun dømmer alle retrieverrasene på utstilling. Avdeling Vestfold har vært så heldige å ha en engasjert Nina i diverse verv så og si sammenhengende siden 80-tallet. Sentralt har hun ned stort engasjement i en rekke forskjellige råd. Også i Norsk Kennel Klubb innehar hun verv.

Tormod Ruud

 

Tormod er svært aktiv i avdeling Oslo. Her har han hatt flere verv, bl.a som leder av avdelingen i flere år. Sentralt har han i mange år vært primus motor for media- og profileringskomiteen. Han har stått trofast på stand under store messer og vært retrieverklubbens ansikt utad. Han har også sørget for at vi har flott reklamemateriell og utstyr til stand og messer som avdelingene kan låne ved behov. Selv har han flatcoated retriever som han koser seg med på jaktprøver og litt på utstilling

Allan Tingstveit

 

Allan er aktiv goldenoppdretter- og entusiast. Han oppdretter, sammen med sin kone Mona, golden retriever under kennelnavnet Dancewood hvor hans hunder har hatt svært gode resultater i flere år. Han har lagt ned betydelig innsats i raseråd golden for å aktivisere goldeneiere innen utstilling, jakt og andre aktiviteter. Han er også medlem i familie- og rekrutteringskomiteen som stadig kommer med ideer og innspill til avdelinger og medlemmer om hvordan man kan sysselsette alle medlemmene i klubben. Han er også leder i avd. Kongsvinger og omegn

Vera  Dahl Verlo

 

Vera har vært primus motor i avdeling Kongsvinger og omegn i årevis. Hun har flere år som medlem og leder av avdelingen. Hun holder kurs for avdelingen, valpekurs, lydighetskurs og forskjellige jaktkurs. Alltid blid, sier aldri nei og stiller alltid opp, både for avdelingen og enkeltmedlemmer.

Vi gratulerer våre flotte ildsjeler.

Tusen takk for alt dere gjør for klubben i vårt hjerte

Uten dere og alle de andre ildsjelene hadde vi ikke hatt en så fantastisk klubb.