Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Høringsforslag på nye NM blodsporregler og championregler

Kompetansegruppen for ettersøk har revidert reglene for Norgesmesterskap Blodspor. Forslaget er nå sendt på høring til alle klubber og forbund i NKK.

Høringsfristen er utsatt til 12.januar 2019

Reglene er tilpasset de nye reglene for blod- og ferskspor prøvene, hvor det er lagt til en ny klasse Elite (EK) gjeldende fra 1.1.2019. Det er i tillegg gjort noen justeringer på den praktiske delen for gjennomføringen av NM, samt utarbeidet en overgangsordning for kvalifisering ihht. de nye reglene.

Endringer for championat:

Revidert forslag på nytt viltsporchampionat for alle raser
Gjelder samtlige raser:

Tre ganger minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklasse (EK) i Norge under tre forskjellige dommere.
To ganger fersksporprøve med minst 8 poeng.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være oppnådd i et av de nordiske land, ved fylte 24 måneder eller senere.

Alternativ for utenlandsk viltsporchampion:
En gang minst 60 poeng (1. premie) på blodsporprøve i Eliteklassen (EK) i Norge.
To ganger minst Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en Good må være oppnådd i et av de nordiske land ved fylte 24 måneder eller senere.

Endring NM Blodspor:

Regler for Norgesmesterskap Blodspor gjelder for 2019 som et prøveår
1. Prøven kan arrangeres av Norsk Kennel Klub (NKK) eller klubb/forbund som er medlem av NKK. De til enhver tid gjeldende søknadsrutiner må følges. Søknad om avholdelse må sendes NKK innen 1. august året før NM skal avholdes. KG ettersøk behandler de innkomne søknader, og innstiller til godkjenning av arrangør.
Norgesmesterskapet arrangeres i august måned, som en terminfestet prøve. Premieringene er stambokberettiget.

2. Prøven er åpen for norskeide, stambokført og renrasede hunder
Eier og fører må være medlem av NKK og være enten norsk statsborger eller utenlands statsborger med fast bostedadresse i Norge (jfr. Folkeregisteret)

3. NM blodspor arrangeres som en to-dagersprøve i Eliteklasse (EK) , hvor oppnådde premier begge dager stambokføres. Først gjennomføres en ordinær prøve prøvens første dag. I dommermøte etter prøven uttas inntil 10 hunder som går til en finaleomgang neste dag. Sporene her skal også være utlagt dagen før og oppfylle kravene i h.h.t reglene. I finalen dømmes hver hund av 2 dommere. Hundene i finalen rangeres etter oppnådd poengsum, ved evt. lik poengsum benyttes regelverkets bestemmelser for rangering i EK.

4. Prøveleder skal ha meget god erfaring som prøveleder for blodsporprøver, og kan med fordel inneha dommerautorisasjon som ettersøksdommer, men skal ikke dømme.

5. NKK- representanten skal være autorisert ettersøksdommer, men skal ikke dømme.

6. Påmeldingsfristen til NM er 5 uker før prøvestart. Påmeldingen gjøres via NKKs elektroniske system.

7. Arrangøren må kunne ta med minimum 40 hunder. Dommer kan ikke dømme mer enn 3 hunder ved prøvens første dag, og ikke mer enn 2 hunder i finalen på prøvens andre dag.

8. Arrangøren sørger for premier.

9. Arrangøren sender fyldig referat til alle raseklubber for deltakende rase (sendes sammen med premielister og katalog). Referat og bilder sendes også Norsk Kennel Klub.

10. Rett til å delta har:
• Fjorårets Norgesmester (førsteprioritert) er direkte kvalifisert til prøven
• Det er hundens inntil 5 høyeste premieringer i EK i 2019 på blodsporprøve i Norge skal legges til grunn for deltakelse i NM. En av premiene må være tatt samme år som NM gjennomføres fram til påmeldingsdato. Overgangsordning for 2019 : For deltakelse i NM 2019 kan det maksimalt overføres 2 x1. premie med HP (disse tilsvarer 60 poeng pr. premiering).

11. Ved overtallig påmelding, bestemmes deltagelsen ved rangering av poeng ihht. til reglenes poengberegning.

Innspill til høringssvar bes sendt den sentrale sporkomiteen i NRK på epost: spor@retrieverklubben.no snarest og senest innen 12 januar 2019.