Norsk Retrieverklubb

Aktivt Hundeliv!

Innkalling til Generalforsamling

Lørdag 13. juni 2020, kl. 10.30 på

Scandic Oslo Airport, (tidligere Scandic Gardermoen)

Registrering fra kl. 9.45

Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Opplysning om adkomst til hotellet klikk her.

Hovedstyret i NRK valgte å utsette GF fra 18.april til 13.juni i håp om at samfunnet ville åpnes igjen. Myndighetene har så smått begynt å «løse opp» noen av de strenge tiltakene som ble iverksatt 12. mars, og det er kommet nye retningslinjer og anbefalinger fra FHI per 7. mai om størrelse på grupper som nå kan samles.

«Det er tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer».

På styremøtet 12.mai gikk vi gjennom disse anbefalingene og vi mener det er trygt å gjennomføre GF 13.juni ut ifra den situasjonen vi er i nå. Vi vil få et lokale på hotellet som er stort nok til at vi kan overholde en avstand på 1 m mellom hver person. De generelle smittevernstiltakene blir selvfølgelig overholdt.

Styret har allikevel full forståelse for at avdelinger eller avdelingsdelegater av en eller annen grunn ikke ser seg i stand til å møte på årets GF. Det er mange som har risikoutsatte jobber der arbeidsgiver kan ha pålagt reiserestriksjoner, eller at mange synes risikoen ved å reise er for stor. Vi vil da legge til rette for at GF-delegatene kan koble seg opp og følge GF digitalt.

Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité skjer ved personstemmer. Vi oppfordrer avdelinger som ikke blir representert om å sende inn forhåndsstemmer. Avdelingene bør også opplyse sine medlemmer om mulighetene for å sende inn forhåndsstemmer og anbefale dem at de benytter seg av den retten.

Vi vil begrense antall representanter fra lokalavdelingene til max. 2 pr. lokalavdeling for å tilfredsstille dagens smittevernsregler. For å kunne gjøre dette må følgende vedtas:

  • 2c.1 Fravike lovenes §3-1 om at «…. GF avholdes innen utgangen av mai….».
  • 2c.2 Fravike lovenes §3-2 b) om at «…. Inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem…» fravikes ved å vedta et tillegg som sier «Inntil 1 representant for hvert påbegynt 100 hovedmedlem, dog maksimum 2 representanter fra hver lokalavdeling».
  • 2c.3 Fravike lovenes §3-2 Stemmetall ved saker om at «Møter en lokalavdeling med mer enn 1 representant, fordeles det stemmetall lokalavdelingen tilkommer likt mellom de møtende representanter, dog begrenset til 100 stemmer pr. møtende representant.» fravikes ved å slette siste del av setningen slik at den lyder «Møter en lokalavdeling med mer enn 1 representant, fordeles det stemmetall lokalavdelingen tilkommer likt mellom de møtende representanter

Ved å vedta disse fravikene fra lovene gjeldende for NRKs GF 13. juni 2020, trenger ikke representantene å stille med fullmakt.

Fullstendige GF papirer finner dere HER

Velkommen til et annerledes GF!