Norsk Retrieverklubb

Årets jaktretriever og jakttoller 2023 er kåret 🏆

Vi gratulerer Frank Hermansen og NJCH NORDRTCH23 Gunsight’s Firecrest med tittelen Årets
Jaktretriever 2023, og Tina Edvardsen og DK SE J UCH N UCH N CH NVet CH Lauvstuas Pinti Touchdown med tittelen Årets Jakttoller 2023.


Takk til Fuglejegeren og Canelana for sponsing av flotte gavepremier til vinnerne!

Les mer om ekvipasjene i Retrievernytt nr 1 – 2024

NJCH NORDRTCH23 Gunsight’s Firecrest
DK SE J UCH N UCH N CH NVet CH Lauvstuas Pinti Touchdown