Norsk Retrieverklubb

Årets Jaktretriever og jakttoller

Årets jaktretriever og årets jakttoller kåres basert på innsendte resultater.

Frist for innsendelse er 31. desember!

Statutter for kåring av årets jaktretriever og årets jakttoller

«Årets jaktretriever» tildeles den retriever som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle retrieverprøver som er åpne for alle retrieverraser. Fra 2020 kåres også «Årets jakttoller».

«Årets jaktretriever» tildeles den retriever som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle retrieverprøver som er åpne for alle retrieverraser. B-prøve (Dummy/kaldviltsprøve), A-prøve/International Field trial (varmviltsprøver) samt offisiell Working Test.

Inntil 4 prøveresultater er tellende. Ved poenglikhet teller et 5. resultat. Hvis to eller flere hunder fortsatt står med lik poengsum går den hund med best resultat fra det norske retrievermesterskapet foran. Ved fortsatt poenglikhet teller resultatet fra den norske eliteprøven på samme måte.

«Årets jakttoller» tildeles den tolleren som gjennom sesongen har vist seg som den beste jakthund på offisielle Tollingjaktprøver – TJP (kaldviltsprøver), A-prøver (varmviltsprøver) samt offisiell Working Test.

Inntil 4 prøveresultater er tellende. Ved poenglikhet teller et 5. resultat. Minst to av resultatene må være fra TJP.

RM = Retrievermesterskapet (Mesterskapshelgen)
EP= Eliteprøven
NEV= Norsk Elite Vinner

Fellesbestemmelser
Hunden må være Norskregistrert, og eier må være medlem av Norsk Retrieverklubb.
Listen med de beste hundene i hver kategori publiseres i Retrievernytt nr 1 – med bilde av vinnerne.

SJK publiserer nyhetssak mot slutten av året der deltakelse og registrering av resultater for årets jaktretriever og jakttoller kan gjøres. Deltakelse mottas kun via skjemaet i denne publiseringen, og innen fristen 31.desember 2023

Tidligere vinnere av årets jaktretriever og årets jakttoller

2022, 2021, 2020, 2019 2018