Norsk Retrieverklubb

Jakt

felix

Eliteprøven

Hvert år inviteres alle hunder som har oppnådd 1. premie i eliteklasse på Norsk jaktprøve til å konkurrere om tittelen Norsk Elitevinner. Dersom du har oppnådd denne gjeve premieringen i 2020 er du herved invitert!

Norsk retrieverklubbs Eliteprøve arrangeres 17. og 18. oktober i Andebu, med avdeling Vestfold som teknisk arrangør.

Dommere er Erling Skotner og Magnus Ånsløkken

Påmelding via dogweb .

Påmeldingsfrist er 11. oktober 2020

André Alfredsen er prøveleder og Benedicte Skaarnes prøvelederassistent.

Her er en oversikt over ekvipasjer som har kvalifisert seg til deltagelse på Eliteprøven 2020.

Benedicte og Jo

Benedicte Skaarnes og NEV2018 NJCH SEJCH Jo’s Golden Fudge

Om Eliteprøven

Eliteprøven er åpen for alle hunder som har oppnådd 1. premie i EK på Norsk B-prøve eller 1. premie på Norsk A-prøve i løpet av de siste 12 måneder før Eliteprøven avholdes (dvs. siden foregående Eliteprøve).  Eliteprøven går over to dager med første dag som en kvalifisering for konkurransedelens andre dag. Første dag gjennomføres som en B-prøve. Alle hunder som får 1. premie første dag er kvalifisert til å starte i finalen andre dag. Hunder som får 2. premie første dag kan gå til finalen dersom dommerne mener de har vist tilstrekkelig kvalitet til å hevde seg i konkurransen. Eliteprøven gjennomføres som en bevegelig prøve, etter siste terminfestet B-prøve.

Adgangen til deltakelse er i 2020 er utvidet, slik at alle med 1. premie i EK på Norsk B-prøve i 2019 kan delta.

 Begrunnelser:

–          Hundesykdommen i 2019 og koronapandemien dette året førte til avlyste prøver, og begrenset muligheten for kvalifisering til Eliteprøven, også til fjorårets Eliteprøve.

–          Fjorårets Eliteprøve hadde lav deltakelse som følge av Hundesykdommen, da prøvene i den viktigste delen av prøvesesongen ble avlyst, og mange mistet muligheter for kvalifisering.

–          Koronapandemien har ført til avlyste prøver denne våren, samt skapt begrensninger mht trening og forberedelser til prøvesesongen 2020.

Om det skulle vise seg at vi får overtegning, vil hunder med flere 1 EK i 2020 har forrang, videre vil hunder med 1. EK i 2020 gå foran de med 1. EK i 2019

Søknaden er godkjent av NKK.

Finaler:  Finalen skal gjennomføres som 1 av følgende 3 prøveformer;

  • B-prøve: Kun hunder som har oppnådd 1. premie finaledagen kan plasseres og premieres.
  • Working Test: Kun hunder som har oppnådd «bestått» finaledagen kan plasseres og premieres.
  • A-prøve: Kun hunder som har gått til 1. premie finaledagen kan plasseres og premieres.

Finalene gjennomføres som en offisiell prøve, og dømmes etter gjeldende regelverk «NKKs Regler for jaktprøver for retrievere».

De fire beste hundene med oppnådd 1. premie plasseres. Den hunden som kåres til 1. vinner får tittelen NEV 20xx (Norsk EliteVinner 20XX).

Kilde: NKKs regler for jaktprøver for retrievere, kap 10.2

Foto: Christina Berman

Foto: Christina Berman