Norsk Retrieverklubb

Har du årets jaktretriever eller jakttoller?

Vi kårer tradisjonen tro både årets jaktretriever og jakttoller. Har du konkurrert i øverste klasse, på A prøver eller field trial i 2022? Da bør du sende inn resultater og delta i konkurransen.

Les mer om statuttene og utregningene her