Norsk Retrieverklubb

Hvem dømmer?

Her er oversikt over hvem som dømmer på jaktprøvene i Norge.

 

2023

Listen blir oppdatert fortløpende etter hvert som avdelingene sender inn informasjon.

 

25. og 26.mars B-prøve Bergen
Andre Alfredsen og Grethe Ranheim

6.mai Mock Trail AK/EK Agder
Frank Hermansen (NO)
Walter Mygil (DK)

7.mai WT lag AK/EK Agder
Frank Hermansen (NO)
Walter Mygil (DK)
Helen Gram Debuse (NO)
Svein Scheie (NO)

13. og 14.mai WT Bodø
Morten Egeberg og Torunn Sørbye

13. og 14. mai TJP Agder/Øynaheia
Maria Charlotte Petersen

21.mai WT – BK Ringerike
Thrine-Lise Tryterud og Wenche Hildisch
 
3. og 4.Juni WT Lakselv
Torunn Sørbye

17. og 18.juni WT Tana
Ragnhild Hammelbo

24. og 25.juni WT Tromsø
Svein Scheie

29. og 30.juli B-Prøve Narvik
Ragnhild Hammelbo og Anders Gustavsson

5. og 6.august B-prøve Kirkenes
Wenche Hildisch

12. og 13.august B-prøve Tromsø
Andrè Alfredsen

19. og 20.august B-prøve Trondheim
Thrine-Lise Tryterud og Frank Hermansen

26. og 27.august B-prøve Lakselv
Morten Egeberg

26. og 27.august B-prøve Bodø
Asbjørn Kristiansen

26. august B-prøve Ringerike
Thrine-Lise Tryterud og Birgitte Larsen fra Danmark

27. august Mock-Trail – Ringerike
Thrine-Lise Tryterud og Birgitte Larsen fra Danmark

9. – 10. september B-prøver Nord-Trøndelag
Andre Alfredsen og Peter Nordin (Sverige)

16. – 17. September AK/BK Østfold
Roar Børresen

23. september B-prøve Alta
Andrè Alfredsen

24. september WT Alta
Andrè Alfredsen

14.oktober WT Bergen
Torunn Sørby og Jostein Siring

15.oktober B-prøve Bergen
Torunn Sørby og Jostein Siring