Norsk Retrieverklubb

Hvem dømmer?

Her er oversikt over hvem som dømmer på jaktprøvene i Norge.

 

2023

Listen blir oppdatert fortløpende etter hvert som avdelingene sender inn informasjon.

 

25. og 26.mars B-prøve Bergen
Andre Alfredsen og Grethe Ranheim

6.mai Mock Trail AK/EK Agder
Frank Hermansen (NO)
Walter Mygil (DK)

7.mai WT lag AK/EK Agder
Frank Hermansen (NO)
Walter Mygil (DK)
Helen Gram Debuse (NO)
Svein Scheie (NO)

13. og 14.mai WT Bodø
Morten Egeberg og Torunn Sørbye

21.mai WT – BK Ringerike
Thrine-Lise Tryterud og Wenche Hildisch
 
3. og 4.Juni WT Lakselv
Torunn Sørbye

17. og 18.juni WT Tana
Ragnhild Hammelbo
 

24. og 25.juni WT Tromsø
Svein Scheie

29. og 30.juli B-Prøve Narvik
Ragnhild Hammelbo og Anders Gustavsson

5. og 6.august B-prøve Kirkenes
Wenche Hildisch
 

12. og 13.august B-prøve Tromsø
Andrè Alfredsen

19. og 20.august B-prøve Trondheim
Thrine-Lise Tryterud og Frank Hermansen

26. og 27.august B-prøve Lakselv
Morten Egeberg

26. og 27.august B-prøve Bodø
Magnus Ånsløkken

23. september B-prøve Alta
Andrè Alfredsen

24. september WT Alta
Andrè Alfredsen