Norsk Retrieverklubb

Innmelding av prøver for 2023

Innmelding av prøver for 2023

  • F.eks Norsk Retrieverklubb avd Vestfold
  • Legg inn ønsket dato, evn startedato på bevegelig prøve
  • Legg inn dato nr 2 om det er dobbelprøve eller bevegelig prøve.
    Kryss av for en eller flere klasser
  • Ønsker du bekreftelse på mottatt søknad, skriv inn din epost her