Norsk Retrieverklubb

Interesseanmeldelse til IWT 2023

 IWT 2023 – uttak av lag som representerer Norge

  Nå er tiden igjen her for å melde sin interesse til IWT, som i 2023 finner sted i vårt naboland Sverige den 10.-11. juni på Kjesäter slott.

 

 

Den offisielle nettsiden til arrangementet finner du her.  

 

Norge er invitert til å stille med 3 lag på årets IWT, og sentral jaktkomité (SJK) har som oppgave å kartlegge interessen for deltakelse, samt stå for uttak av hvilke lag som vil representere Norge. I uttaket er det lagets samlede resultater som vil være tellende. Lagene rangeres etter samlet poengsum, og de tre lagene med best resultater vil representere Norge.   Arrangøren åpner for registrering av lag den 1. mars, og lag kan meldes på helt frem til 7. mai. Nærmere informasjon om lenke til påmelding sendes ut til lagene som blir valgt ut.  

 

Interesseanmeldelse

Lag som ønsker å delta sender en interessemelding til SJK senest mandag 20. mars. Rangeringen av lagene vil bli klart like før påske, og alle lag som har meldt interesse vil få beskjed fra SJK om resultatet. Interesserte lag plikter selv å sette seg inn i de offisielle reglene for IWT. Norge arrangerer p.t. ikke egne prøver for uttak, så lagene sender i første runde inn sine (max) 10 beste resultater fra de to siste sesongene (2021, 2022 og 2023 frem t.o.m. 22. mars 2023).   I meldingen til SJK må dere sende følgende informasjon om ekvipasjene man ønsker å ha på laget + en eventuell reserve:  

  • Navn på fører + epost + mobilnummer
  • Kennelnavn hund + reg nummer
  • 10 beste resultater fra offisielle prøver (A-prøver, WT, B-prøver) og oversikt over poengene som hvert resultat gir ved å bruke poengskalaen til årets jaktretriever/jakttoller (se lenke under) 

 

Rangering og utvalg av lag

SJK vil bruke poengskalaen som benyttes ved kåring av årets jaktretriever/årets jakttoller, som dere finner her.   Etter at fristen for interesseanmeldelse har gått ut så vil SJK starte med å summere de 5 beste resultatene for hver ekvipasje på hvert lag (poengene til eventuelle reserver regnes ikke med). Dersom ikke det gir grunnlag for å rangere topp 3, så summeres de 6 beste resultatene osv, inntil en topp 3 rangering er klar.  

 

Støtte til deltakende lag

Norsk retrieverklubb v/SJK dekker påmeldingsavgiften for hvert lag. Dette inkluderer middag fredag og lørdag, lunsj lørdag og søndag og selve konkurransen.  

 

Ekstramulighet – påmelding av frie lag

Dersom laget ditt ikke ble en av de tre offisielle lagene som Norge kan melde på, så har arrangøren åpnet for muligheten til å melde på såkalte “frie lag”. Se mer informasjon om det her.

Disse lagene vil ikke motta støtte fra SJK/Retrieverklubben.