Norsk Retrieverklubb

Interesseanmelding til The IWT 2019 – Nederland.

Retrieverklubben åpner for interesseanmelding for lag som ønsker å delta på til The IWT.
Dette arrangeres i Nederland 1. og 2 juni 2019.
Les mer her: https://iwt2019.nl/

Retrieverklubben foretar rangering og uttak av Norges lag til The IWT basert på resultater.  Det maksimale antall lag i årets IWT er 36.  Norge er invitert til å sende 3 lag. Dersom det innen fristen er påmeldt færre enn 36, vil det gjenværende antall lagplasser bli tilbudt de deltagende landene for å evt. melde på flere lag – «free-teams».

Vi ber om følgende opplysninger om laget (lag á 3 ekvipasjer + evt reserve):

  • Navn på førere + hundenes stambokførte navn og numre. Hundene må være norskregistrert.
  • 4 relevante WT resultater pr hund fra 1.1.2017 og til nå legges ved. Alternativt resultater fra andre prøver, f.eks. A og B-prøver. Ferske resultater kan ettersendes til og med 20. mars.

Interesseanmelding sendes til sjk@retrieverklubben.no innen 20. mars.