Norsk Retrieverklubb

Jakt

Interesseanmelding til the IWT 2020 i Østerrike

Retrieverklubben foretar rangering og uttak av Norges lag til The IWT basert på resultater. For mer informasjon om uttaksregler, se her.

Konkurransen foregår 30. og 31. mai. Følg med på facebooksiden til arrangøren her.

Vi ber om følgende opplysninger om laget (lag á 3 ekvipasjer + evt reserve):

  • Navn på førere + hundenes stambokførte navn og numre. Hundene må være norskregistrert.
  • 4 offisielle WT resultater pr hund. Alternativt resultater fra andre prøver, f.eks. A og B-prøver. Ferske resultater kan ettersendes til og med 10. mars.

Interesseanmelding sendes til sjk@retrieverklubben.no innen 10. mars.