Norsk Retrieverklubb

Internasjonale Prøver

Dette er en oversikt over internasjonale arrangement som er åpne for norsk deltakelse basert på uttak i regi av SJK.

Nordisk Mesterskap
A-, B- eller C-prøve 1 lag, 5 deltakere + reserve
The European Cup For Retrievers
A-prøve 1 lag, 4 deltakere
Individual Challenge Cup, ICC
A-prøve Individuell, 2 deltakere per land
International Working Test, IWT
Working test 3 – 4 lag, 3 deltakere per lag
The Kennel Club Retriever Team Event, ITE
Working Test, Chatsworth, England 1 lag, 4 deltakere

dum magna.